3d mapping camera

Единица за пренос

Категории: Додатоци

Поддржани модели на камери: S2, S3, D2, D3, DG3, DG4, D2pros, DG3pros
Список за враќање
Единица за пренос на податоци на камерата, пет објективи копираат податоци во исто време, брзина на копирање на податоци≥70M/s.

Назад