3d mapping camera

Софтвер за претходна обработка на податоци од скенер на Sky

Категории: Додатоци

Поддржани модели на камери: Сите типови
Список за враќање
Sky-scanner е софтвер за претходна обработка на податоци независно развиен од Rainpoo и специјално дизајниран за софтвер за 3D моделирање ContextCapure. Има функции за преземање податоци со едно копче, автоматско генерирање на датотеки со блокови на ContextCapture и така натаму.
Што се однесува до надградената верзија, таа има помоќни функции како skt-филтер, небо-AAC итн. И може автоматски да ги пресмета информациите за просторниот став на секоја снимка. По увозот на софтверот за моделирање ContextCapture, можете директно да извршите прецизно и моделирање, што може да ја подобри ефикасноста на AT преку 60% и над 50% од прецизното.

Назад