Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Софтвер за филтрирање на фотографии со небо-филтер

Категории: Додатоци

D2pros, DG3pros, DG4pros
Вратен список
Кога ја планираме рутата на летот на косо задача за фотографирање, со цел да ги собереме информациите за текстурата на зградата на работ на целната област, обично е потребно да се прошири областа на летот.
Но, ова ќе резултира со многу фотографии што воопшто не ни требаат, бидејќи во тие проширени области за летање, има само еден од петте податоци за леќи кои се однесуваат на областа на истражувањето се валидни.
Голем број на невалидни фотографии ќе резултираат во зголемување на крајната количина на податоци, што сериозно ќе ја намали ефикасноста на обработката на податоците, а исто така може да предизвика грешки во пресметката на воздушната триагулација (АТ).
Софтверот за филтрирање на небото може ефикасно да ги намали невалидните фотографии за 20% ~ 40%, намалувајќи го вкупниот број фотографии за околу 30% и да ја подобри ефикасноста на обработката на податоците за повеќе од 50%.

Назад