3d mapping camera

Модул за складирање на податоци HS

Категории: Додатоци

Поддржани модели на камери: DG4pros
Список за враќање
Модулот за складирање податоци со голема брзина развиен од Rainpoo и специјално дизајниран за DG4pros. Овој модул може да се користи за складирање на голема количина на податоци генерирани од коси воздушни фотоапарати со мемории од 320G/640G што треба да се изберат. Заменливата структура прави да може да се отстрани кога меморијата е полна, а новиот модул може да се замени за да продолжи да се користи, така што бројот на летови не е ограничен со капацитетот за складирање. Со модулот за копирање податоци со повеќе нишки, брзината на копирање може да достигне 200 M/s.

Назад